top of page
Seim_asfalt_topp_tips-og-råd_039.jpg

Noen tips og råd

Grunnarbeid

Grunnarbeidet er avgjørende for et godt og varig dekke. Til en gårdsplass/p-plass bør det være 40 - 50 cm knuste komprimerte grusmasser. Man bør også tenke på overflatevann. Asfaltdekker er normalt å anse som vanntette og overflatevann vil dermed samles opp og må ledes ut på dertil egnet sted, eller ned i kum. Fallet bør ikke være under 1,5% for å sikre at vanndammer ikke oppstår. Arealet må være jevnt og komprimert. 

Dersom man tenker å legge asfalt på et eksisterende grunnarbeid eller eksisterende dekke er det viktig at all vegetasjon/ugress fjernes på forhånd. Er man i tvil om grunnarbeidet er godt nok, kan det være en god investering å kontakte fagfolk for en vurdering.

Kummer og kumlokk må være mulig å løfte/justere. Dette er som oftest lokk av stål. Plast- og betonglokk er ikke å anbefale da disse ikke lar seg justere med asfalt og vil bli vanskelig å åpne etter asfaltering. Når man justerer et kumlokk løftes dette til riktig høyde og stampes under med asfalt.

Sjekkliste før asfaltering

  • Er underlaget tilstrekkelig fundamentert, komprimert og rettet av?

  • Er det tilstrekkelig fall?

  • Er arealet ryddet og klart?

  • Området bør kunne sperres av for trafikk frem til asfalten kjøles tilstrekkelig ned. Helst til dagen etter. I varme perioder kan det være behov for lenger avsperring.

  • Er alle kummer og lokk synlige og i orden?

  • Er området fritt for ugress?

  • Fint om utekranen er på. Asfaltering krever vann og vi trenger ofte tilgang til dette under arbeidet.

 

Asfaltering utføres ofte som en kombinasjon av maskinlegging og håndlegging. Dette vil syns på overflaten i form av forskjellig struktur. Ofte vil håndlegging resultere i en grovere overflate hvor man ser mer steiner enn ved maskinlegging. Dette er helt normalt og vil være mest synlig den første tiden.

Seim-mai2023_030_omoss.jpg

Etter asfaltering

Asfalt kan i mange tilfeller kreve opptil 1 - 2 år på å herde fullstendig. Spesielt vil asfalten være sårbar den første sommeren. På varme sommerdager kan asfalten lett oppnå en temperatur på 60 grader eller mer. Dette betyr at asfalten blir mykere og dermed lettere får skader.

Vær spesielt oppmerksom på sidestøtter på mc/moped og vridninger av bilhjul. En enkelt triks er å legge en plankebit under sidestøttene og å strø  litt finsand der man kjører bilen. Dette minsker friksjonen og dermed skadene.

Et asfaltdekke klarer seg normalt uten nevneverdig vedlikehold. Ofte er det mer enn nok med normal kosting eller spyling. Unngå bruk av høytrykkspyler da dette kan skade asfalten. Dersom man søler drivstoff eller andre oljeløsende midler kan dette løse opp bindemiddelet i asfalten. Det er derfor viktig at dette suges opp, for eksempel med sagflis eller annet egnet middel.

Dersom man er uheldig og får gjennomgroing av ugress kan man relativt enkelt håndtere dette. Når ugress gror igjennom dannes det ofte et "kremmerhus". Sprøy ugresset 2 - 3 ganger med roundup eller lignende (fås kjøpt i hagesentra), med ca en ukes mellomrom. Når man er sikker på at ugresset er dødt, banker man ned kremmerhuset med baksiden av en øks, slager eller lignende. 

Kontakt oss for tilbud

Kontakt oss på telefon eller epost, så kommer vi på en uforpliktende befaring for å se på arealet. Pristilbud gis skriftlig oftest i form av en epost.

Asfaltering er en bransje som er sterkt sesongpreget. Derfor vil det i høysesongen kunne være noe ventetid fra bestilling til befaring og utførelse. Vi forsøker så godt vi kan og utføre i bestilt rekkefølge.

Henter du inn flere tilbud er det viktig å vurdere innholdet i tilbudet, særlig forarbeid og asfaltkvalitet. Den mest brukte kvaliteten er Agb 8-11. Dette tilsvarer ca 4 cm lagtykkelse, og er mer enn nok for plasser med normal personbiltrafikk, forutsatt riktig fundament. Med tilstrekkelig grunnarbeid kan et riktig lagt asfaltdekke fint oppnå en holdbarhet på 20-25 år.

bottom of page